WA-9515 – Super-Zestaw Fizyka – Fale i Dźwięki

Zestaw typu SZEF (Super-ZEstaw Fizyka)

Pakiet najpotrzebniejszych czujników i urządzeń
do przeprowadzania kluczowych doświadczeń
dotyczących fal mechanicznych i dźwiękowych
w szkole podstawowej i średniej.

Udostępnij: