Wysokie wymagania łączące nowoczesność technologiczną z poglądowością, stawiane przez uczelnie wyższe, można spełnić korzystając z laboratoriów PASCO, wyposażonych w cyfrowe czujniki współpracujące z wydajnym oprogramowaniem PASCO Capstone. To idealne rozwiązanie do zastosowania w pracowniach do ćwiczeń dla studentów, podczas pokazów w salach wykładowych oraz podczas kształcenia przyszłych i obecnych nauczycieli.

  • Z naszych rozwiązań korzystają uniwersytety, politechniki, uczelnie pedagogiczne, rolnicze, medyczne.
  • Kurs fizyki, chemii lub biologii dla studentów pierwszych lat, ilustrowany doświadczeniami, zyskuje bardzo wiele dzięki zastosowaniu najnowszych technologicznie czujników bezprzewodowych.
  • Ponieważ czujniki bezprzewodowe nie wymagają żadnych interfejsów łącząc się bezpośrednio z komputerem, jest to zarazem rozwiązanie najtańsze.
  • Doświadczenia oparte na pomiarach wykonywanych takim sprzętem można szybko i łatwo przygotować.
  • Wydajne oprogramowanie PASCO Capstone służy do zbierania, prezentowania i analizowania wyników pomiarów.
  • Pracownię doświadczalną można wyposażyć nie tylko w czujniki pomiarowe, ale we wszelkiego rodzaju pomoce dydaktyczne, których w ofercie jest ponad 1 500.

Katedry dydaktyki uczelni wyższych pełnią szczególną rolę w formułowaniu najnowszych trendów w metodyce nauczania a dzięki temu, że kształcą przyszłych i obecnych nauczycieli, mają także wpływ na ich skuteczne wdrożenie do praktyki szkolnej. Laboratoria cyfrowe PASCO są niezastąpionym elementem zmian, dzięki którym wykonywanie doświadczeń w szkole nareszcie może stać się codziennością.


Fizyka i inżynieria                                        Biologia                                        Chemia


Konkretne rozwiązanie dla uczelni wyższych dobierane jest zawsze indywidualnie do istniejących potrzeb. W sprawie szczegółów prosimy więc o:

KONTAKT

Zapraszamy też do odwiedzenia strony producenta, zawierającej wszystkie dostępne w sprzedaży elementy:

www.pasco.com