Zestawy laboratoryjne PASCO typu Super-Zestawy Fizyka są modułowymi pakietami urządzeń do badania podstawowych zagadnień fizyki, od mechaniki do optyki. Zaprojektowane tak, by można je łatwo stosować, umożliwiają przeprowadzanie eksperymentów na wszystkich poziomach nauczania fizyki, zarówno w szkole podstawowej, jak i w ramach przygotowania do matury międzynarodowej (IB).

Do każdego zestawu przygotowano zbiór eksperymentów, które można pobrać za darmo ze strony internetowej. Doświadczenia są gotowe do użycia, z edytowalnymi materiałami dla uczniów oraz kluczami odpowiedzi i pomocnymi wskazówkami dla nauczycieli.

Korzystanie z Super-Zestawów Fizyka warto rozpocząć od zestawu podstawowego do mechaniki (ME-5300), a potem dołączyć do niego inne zestawy, w celu rozszerzenia zakresu tematycznego przeprowadzanych eksperymentów. Sprzęt laboratoryjny można potem także uzupełniać o elementy innych zestawów przedmiotowych dla szkół podstawowych lub dla szkół średnich lub pojedyncze czujniki, których spis znajdujące się na naszej stronie internetowej, a w pełnej wersji – na stronie producenta (PASCO).

Więcej nauki fizyki przy mniejszej ilości sprzętu

Super-zestawy laboratoryjne z fizyki są atrakcyjne dla szkół, ponieważ stanowią niezbędne wyposażenie w nowoczesny dydaktycznie sprzęt, który jest uniwersalny dla większości pracowni fizycznych. Na przykład, uczniowie z klas o profilu podstawowym mogą używać zestawu startowego z mechaniki do badania wykresów ruchu, a uczniowie klas o profilu rozszerzonym lub IB mogą użyć tego samego zestawu do eksperymentalnej weryfikacji praw Newtona.

Super-Zestawy Fizyka umożliwiają naukę opartą o doświadczenia w ramach podstaw programowych:

  • szkoły podstawowej
  • zakresu podstawowego szkoły średniej
  • zakresu rozszerzonego szkoły średniej
  • matury międzynarodowej (IB)