Większość doświadczeń na lekcjach przedmiotów przyrodniczych w szkołach należy wykonywać wykorzystując cyfrowe metody pomiaru i analizy wyników. Dzięki temu można uczyć tego, co najbardziej uczniom potrzebne, w najskuteczniejszy sposób.

Argumenty

Gotowe zestawy czujników dla szkół

Przydatne informacje

Ulotki dla szkół