Werdykt komisji Konkursu na najciekawszy opis doświadczenia do wykonania za pomocą czujników PASCO podczas lekcji przedmiotów przyrodniczych w szkołach (Edycja I)

10 października 2018 r Komisja Konkursu podjęła decyzję o przyznaniu nagród, zgodnie z punktem IV ppkt 1 regulaminu. Po ocenieniu wszystkich nadesłanych prac (z wyłączeniem tych, do których autorzy nie nadesłali wymaganych załączników o zgodzie publikację i na przetwarzanie danych osobowych) zdecydowano: I miejsce przyznać pani Ewie Olejnik za wieloczęściowe doświadczenie „Tajemnice oddychania” II miejsce

Kongres Nauczycieli Fizyki w Łodzi

W miniony weekend  odbyło się wydarzenie o dużym znaczeniu dla nauczania fizyki Polsce – pierwszy kongres nauczycieli tego przedmiotu, poświęcony najważniejszym trendom i zagadnieniom dydaktycznym. Uczniów trzeba przede wszystkim zafascynować. Nauczanie, aby naprawdę rozwijało młodzież, powinno być holistyczne, bo człowiek tak właśnie poznaje świat wokół. W erze smartfonów i oceanu informacji dostępnych wszędzie, nauczyciel nie

I Ty możesz zostać naukowcem – Pomyśl i zrób doświadczenia naukowe [NOWOŚĆ]

Jak zostać naukowcem? Istotna wydaje się umiejętność podawania wszystkiego w wątpliwość, nawet faktów dawno potwierdzonych, na przykład: Nie wierzę, że Ziemia kręci się dookoła słońca!  Doświadczenie fizyczne zaprzeczy lub potwierdzi tezę o ruchu obrotowym Ziemi. Następnie, jeśli już potwierdzi, można postawić następne pytanie: Dlaczego Ziemia kręci się dookoła Słońca? Do wątpliwości i zdolności stawiania pytań