Laboratoria Przyszłości
dofinasowanie dla szkół podstawowych
Dofinansowanie na wyposażenie pracowni przyrodniczych dla szkół podstawowych,
które nigdy nie były gimnazjami
Aktywna Tablica dla szkół średnich