Nauka przedmiotów przyrodniczych w szkole podstawowej ma szczególne znaczenie dydaktyczne. Kształtuje bowiem intuicje dotyczące obserwacji praw przyrody oraz nawyki, jak te prawa poznawać i opisywać. Od sposobu prowadzenie lekcji przez nauczyciela zależy więc przyszłość edukacyjna uczniów i to, czy ciekawość poznawcza zostanie w nich wzbudzona.

Prosimy zapoznać się z naszym pomysłem, jak w praktyce, niewielkim nakładem środków i czasu urzeczywistnić myśl Konfucjusza „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem”. Zachęcamy, by każdy temat ilustrować pokazem, wybrane doświadczenia powierzyć uczniom do przeprowadzenia w grupach a na każdą wycieczkę z teren zabrać ze sobą kieszonkowe czujniki, rejestrujące samodzielnie dane pomiarowe.


PRZYRODA          BIOLOGIA          FIZYKA          CHEMIA          GEOGRAFIA

          Zestawy wspólne, ogólnoszkolne


Zapraszamy też do miejsca, w którym publikujemy praktyczne porady od nauczycieli dla nauczycieli, jak wykonać doświadczenia i jak wykorzystać je podczas zajęć:

DLA NAUCZYCIELI