Aktywna Tablica 2023

W 2023 roku realizowana jest kolejna edycja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024.

Wsparcie, z którego w latach 2020-24 można skorzystać tylko raz, obejmuje publiczne i niepubliczne szkoły:

 • ponadpodstawowe – mogą one dokonać zakupu „specjalistycznego oprogramowania lub materiałów edukacyjnych, wykorzystujących TIK, takie jak: wirtualne laboratoria, materiały do nauczania kodowania i robotyki”;
 • podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu na lata 2017-2019;
 • kształcące uczniów niewidomych, uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym z niepełnosprawnościami), specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze;

Wszystkie rodzaje szkół musza wnieść wkład własny w wysokości co najmniej 20% wartości całkowitego kosztu realizacji Programu.

Aktywna-tablica-MEiN-2022

Urządzenia PASCO do nauki programowania i robotyki spełniają ministerialne wymagania, a są najlepszym rozwiązaniem, łączącym naukę programowania i eksperymenty przyrodnicze, w sposób korzystny dla obu tych dyscyplin, w pełen projekt STEM.

Poniżej znajdują propozycje gotowych zestawów. Jeśli szkoła chciałby je zmodyfikować, prosimy o kontakt z nami lub ze swoim dostawcą. 

Cena: 17 500 zł
Cena zawiera montaż i szkolenie użytkowników.

Zestaw do nauki kodowania w grupach
z monitorem interaktywnym

SMART SBID-MX265 V3

 • Przekątna ekranu 65 cali
 • Rozdzielczość 4K Ultra HD (3840 × 2160)
 • Android ™ 9
 • Oprogramowanie edukacyjne SMART Notebook®
 • 0% VAT dla szkół
Cena: 17 500 zł
Cena zawiera montaż i szkolenie użytkowników.

Zestaw do nauki kodowania w oparciu o doświadczenia przyrodnicze
z monitorem interaktywnym

SMART SBID-MX265 V3

 • Przekątna ekranu 65 cali
 • Rozdzielczość 4K Ultra HD (3840 × 2160)
 • Android ™ 9
 • Oprogramowanie edukacyjne SMART Notebook®
 • 0% VAT dla szkół
Cena: 17 500 zł
Cena zawiera montaż i szkolenie użytkowników.

Zestaw robotów do nauki kodowania i robotyki
z monitorem interaktywnym

SMART SBID-MX265 V3

 • Przekątna ekranu 65 cali
 • Rozdzielczość 4K Ultra HD (3840 × 2160)
 • Android ™ 9
 • Oprogramowanie edukacyjne SMART Notebook®
 • 0% VAT dla szkół
Cena: 17 500 zł
Cena zawiera montaż i szkolenie użytkowników.

Zestaw do nauki STEM w zakresie biologii (tzw. szklarnia) i inżynierii
z monitorem interaktywnym

SMART SBID-MX265 V3

 • Przekątna ekranu 65 cali
 • Rozdzielczość 4K Ultra HD (3840 × 2160)
 • Android ™ 9
 • Oprogramowanie edukacyjne SMART Notebook®
 • 0% VAT dla szkół

Harmonogram programu Aktywna Tablica w 2023 roku

 • do 15 maja 2023 roku – dyrektor składa wniosek do organu prowadzącego
 • do 30 maja 2023 roku – organ prowadzący przekazuje wniosek o wsparcie do wojewody
 • do 30 czerwca 2023 roku – kwalifikacja wniosków
 • do 31 sierpnia 2023 roku – przekazanie środków na zakup pomocy dydaktycznych