Aktywna Tablica 2022

W 2022 roku realizowana jest kolejna edycja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024.

Wsparcie, z którego w latach 2020-24 można skorzystać tylko raz, obejmuje publiczne i niepubliczne szkoły:

  • ponadpodstawowe – mogą one dokonać zakupu „specjalistycznego oprogramowania lub materiałów edukacyjnych, wykorzystujących TIK, takie jak: wirtualne laboratoria, materiały do nauczania kodowania i robotyki”;
  • podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu na lata 2017-2019;
  • kształcące uczniów niewidomych, uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym z niepełnosprawnościami), specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze;

Wszystkie rodzaje szkół musza wnieść wkład własny w wysokości co najmniej 20% wartości całkowitego kosztu realizacji Programu.

Aktywna-tablica-MEiN-2022

W 2022 roku obowiązują nowe wnioski dla dyrektorów szkół oraz organów prowadzących. Szczegóły można sprawdzić na stronie MEiN.

Urządzenia PASCO do nauki programowania i robotyki spełniają ministerialne wymagania, a są najlepszym rozwiązaniem, łączącym naukę programowania i eksperymenty przyrodnicze, w sposób korzystny dla obu tych dyscyplin, w pełen projekt STEM.

Kodowanie

//code.Node
Uchwyt do //code.Node
Pojazd do //code.Node

Robotyka

PASCObot
PASCObot – zestaw z czujnikami, sterownikami i //control.Node

Kodowanie i sterowanie

Programowalny zestaw do cyfrowego sterowania warunkami wzrostu roślin - (Szklarnia z czujnikami, sterownikami i //control.Node)
Zestaw czujników i sterowników z //control.Node

Akcesoria

Tablet ACER ENDURO URBAN T1
(10,1", 2GB, 32GB)

Aktywna Tablica 2022 (dla szkół podstawowych i średnich)

Harmonogram programu Aktywna Tablica w 2022 roku

  • do 15 maja 2022 roku – dyrektor składa wniosek do organu prowadzącego
  • do 30 maja 2022 roku – organ prowadzący przekazuje wniosek o wsparcie do wojewody
  • do 30 maja 2022 roku – kwalifikacja wniosków
  • do 31 sierpnia 2022 roku – przekazanie środków na zakup pomocy dydaktycznych