Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, za środki otrzymane w ramach Programu Aktywna Tablica szkoła ponadpodstawowa może dokonać zakupu „specjalistycznego oprogramowania lub materiałów edukacyjnych, wykorzystujących TIK, takie jak: wirtualne laboratoria, materiały do nauczania kodowania i robotyki”.

Zestawy PASCO do nauki programowania spełniają to wymaganie i są najlepszym rozwiązaniem, łączącym kodowanie i eksperymenty przyrodnicze w sposób korzystny dla obu tych dyscyplin.

Prosimy dokonać wyboru spośród poniższych zestawów.