Każda szkoła, która kupiła za pośrednictwem IRS lub naszych partnerów czujniki PASCO po raz pierwszy, ma prawo do bezpłatnego praktycznego szkolenia, dotyczącego używania ich na lekcjach.

Szkolenie to można zrealizować na dwa sposoby:

 1. Szkolenie wdrożeniowe prowadzone w szkole przez handlowca, który dokonał sprzedaży.
 2. Autorskie szkolenie dydaktyczno-wdrożeniowe IRS przez Internet, podczas którego nauczyciele uczą się wykonywać doświadczenia używając zakupionych przez szkołę czujników.

Efektem każdego z tych szkoleń jest przygotowanie uczestników do wykorzystania czujników na swoich lekcjach już następnego dnia.

Zapraszamy użytkowników PASCO na bezpłatne szkolenie Kodowanie z PASCO – pierwsze kroki, prowadzone przez Internet

 • Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników podstawowych umiejętności kodowania z wykorzystaniem czujników PASCO.
 • Przeznaczone jest ono przede wszystkim dla tych, który nie zetknęli się dotąd z programowaniem w języku Blockly, Scratch lub podobnym, ale osoby bardziej doświadczone w tym zakresie też z niego skorzystają.
 • Czas szkolenia – 60 minut.
 • Aby efektywnie wziąć w nim udział, warto dołączyć do niego na komputerze z zainstalowanym programem SPARKvue w najnowszej wersji, posiadając także dowolny bezprzewodowy czujnik PASCO z naładowaną baterią.

Link do zapisu na szkolenie w najbliższym terminie: https://forms.gle/1N8Vo3ndrTaBWcAcA. Jeśli ten termin okaże się nieodpowiedni, prosimy o kontakt mailowy: pasco@irs.com.pl

Ponadto, oferujemy następujące płatne szkolenia dotyczące PASCO:

 1. Szkolenie wdrożeniowo-dydaktyczne prowadzone w szkole przez trenera IRS lub Ambasadora PASCO:
  • czas – 2 godziny lekcyjne;
  • adresaci – nauczyciele przedmiotów przyrodniczych;
  • planowane efekty – uczestnicy będą umieli przeprowadzić doświadczenie z czujnikami PASCO na swoich lekcjach już następnego dnia.
 2. Szkolenie „Mistrz cyfrowych doświadczeń PASCO w szkole”:
  • czas – 4 godziny lekcyjne;
  • adresaci – nauczyciele, którzy mają doświadczenie w używaniu czujników PASCO na swoich lekcjach;
  • planowane efekty – uczestnicy będą umieli tworzyć nowe doświadczania z wykorzystaniem czujników PASCO oraz posługiwać się zaawansowanymi funkcjami oprogramowania SPARKvue.
  • UWAGA! Szkolenie może być przeprowadzone BEZPŁATNIE w autorskiej formie internetowej na zamówienie konkretnej szkoły, zgłoszone na pasco@irs.com.pl .
 3. Szkolenie „STEM. Programowanie w języku Blockly w celu wzbogacenia eksperymentów przyrodniczych w szkole”.
  • czas – 4 godziny lekcyjne;
  • adresaci – nauczyciele przedmiotów przyrodniczych, informatyki, specjaliści STEM;
  • planowane efekty – uczestnicy posiądą podstawowe umiejętności programowania w języku Blockly oraz będą wiedzieli, jak zintegrować nauczanie przedmiotów przyrodniczych i programowania w sposób korzystny dla obu dyscyplin;
  • UWAGA! Szkolenie może być przeprowadzone BEZPŁATNIE w autorskiej formie internetowej na zamówienie konkretnej szkoły, zgłoszone na pasco@irs.com.pl .
 4. Doskonalenie nauczycieli pt. „Eksperymenty w szkolnych pracowniach przyrodniczych z użyciem bezprzewodowych pomiarów cyfrowych” – wersja skrócona:
  • czas – 2 godziny lekcyjne;
  • adresaci – nauczyciele przedmiotów przyrodniczych, którzy nie mają doświadczenia w przeprowadzaniu doświadczeń na lekcjach z użyciem cyfrowych metod pomiarowych;
  • planowane efekty – uczestnicy będą wiedzieli, dlaczego przeprowadza się cyfrowe doświadczenia w szkołach i jak je wykorzystać do celów dydaktycznych;
  • UWAGA! Szkolenie nie jest promocją czujników PASCO – dotyczy wszystkich bezprzewodowych cyfrowych urządzeń do pomiarów w szkołach.
 5. Doskonalenie nauczycieli pt. „Eksperymenty w szkolnych pracowniach przyrodniczych z użyciem bezprzewodowych pomiarów cyfrowych” – wersja pełna, warsztatowa:
  • czas – 4 godziny lekcyjne;
  • adresaci – nauczyciele przedmiotów przyrodniczych, którzy nie mają doświadczenia w przeprowadzaniu doświadczeń na lekcjach z użyciem cyfrowych metod pomiarowych;
  • planowane efekty – uczestnicy będą wiedzieli, dlaczego przeprowadza się cyfrowe doświadczenia w szkołach i jak je wykorzystać do celów dydaktycznych oraz sami wykonają kilka takich doświadczeń podczas zajęć;
  • UWAGA! Szkolenie nie jest promocją czujników PASCO – dotyczy wszystkich bezprzewodowych cyfrowych urządzeń do pomiarów w szkołach.
 6. Szkolenie na specjalne zamówienie – tematyka i forma uzgodnione z zamawiającym.

Infolinia dydaktyczna – 606 850 155

Zapraszamy do skorzystania z pomocy w zakresie sposobu wykonywania doświadczeń i wykorzystania ich do celów dydaktycznych na lekcjach.

Organizujemy także bezpłatne szkolenia doskonalące wiedzę i umiejętności osób oferujących urządzenia PASCO.

W sprawie ustalenia szczegółów kursów płatnych i doskonalących, prosimy o kontakt na pasco@irs.com.pl