Każda szkoła, która kupiła za pośrednictwem IRS lub naszych partnerów w Polsce czujniki PASCO po raz pierwszy, ma prawo do bezpłatnego*) praktycznego szkolenia, dotyczącego używania ich na lekcjach.

Szkolenie to obywa się indywidualnie dla każdej szkoły, w formule PASCO IMAGE lub stacjonarnie.

Powinno być poprzedzone instruktażem przeprowadzonym przez dostawcę, obejmującym informacje, jak zainstalować oprogramowanie, połączyć czujniki z urządzeniem komputerowym oraz gdzie szukać dalszych informacji i materiałów dydaktycznych.

*) – zasady szkoleń w ramach dofinansowania Laboratoria Przyszłości z PASCO są inne – opisano je na stronie https://pasco.com.pl/szkolenia-laboratoria-przyszlosci-z-pasco/

Zapraszamy użytkowników PASCO na bezpłatne szkolenie Kodowanie z PASCO – pierwsze kroki, prowadzone przez Internet

 • Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników podstawowych umiejętności kodowania z wykorzystaniem czujników PASCO.
 • Przeznaczone jest ono przede wszystkim dla tych, który nie zetknęli się dotąd z programowaniem w języku Blockly, Scratch lub podobnym, ale osoby bardziej doświadczone w tym zakresie też z niego skorzystają.
 • Czas szkolenia – 60 minut.
 • Aby efektywnie wziąć w nim udział, warto dołączyć do niego na komputerze z zainstalowanym programem SPARKvue w najnowszej wersji, posiadając także dowolny bezprzewodowy czujnik PASCO z naładowaną baterią.

Osoby zainteresowane, prosimy o kontakt mailowy: pasco@irs.com.pl.
Szkolenie można także odbyć samodzielnie, korzystając z jego wersji filmowej: Krótki filmowy kurs kodowania czujników PASCO.

Ponadto, oferujemy następujące płatne szkolenia dotyczące PASCO:

 1. Szkolenie wdrożeniowo-dydaktyczne prowadzone w szkole przez trenera IRS lub Ambasadora PASCO:
  • czas – 2 godziny lekcyjne;
  • adresaci – nauczyciele przedmiotów przyrodniczych;
  • planowane efekty – uczestnicy będą umieli przeprowadzić doświadczenie z czujnikami PASCO na swoich lekcjach już następnego dnia.
 2. Szkolenie „Mistrz cyfrowych doświadczeń PASCO w szkole”:
  • czas – 4 godziny lekcyjne;
  • adresaci – nauczyciele, którzy mają doświadczenie w używaniu czujników PASCO na swoich lekcjach;
  • planowane efekty – uczestnicy będą umieli tworzyć nowe doświadczania z wykorzystaniem czujników PASCO oraz posługiwać się zaawansowanymi funkcjami oprogramowania SPARKvue.
  • UWAGA! Szkolenie może być przeprowadzone BEZPŁATNIE w autorskiej formule internetowej PASCO IMAGE, na zamówienie konkretnej szkoły lub pojedynczych nauczycieli, zgłoszone na pasco@irs.com.pl .
 3. Szkolenie „STEM. Programowanie w języku Blockly w celu wzbogacenia eksperymentów przyrodniczych w szkole”.
  • czas – 4 godziny lekcyjne;
  • adresaci – nauczyciele przedmiotów przyrodniczych, informatyki, specjaliści STEM;
  • planowane efekty – uczestnicy posiądą podstawowe umiejętności programowania w języku Blockly oraz będą wiedzieli, jak zintegrować nauczanie przedmiotów przyrodniczych i programowania w sposób korzystny dla obu dyscyplin;
  • UWAGA! Szkolenie może być przeprowadzone BEZPŁATNIE w autorskiej formule internetowej PASCO IMAGE, na zamówienie konkretnej szkoły, zgłoszone na pasco@irs.com.pl .
 4. Doskonalenie nauczycieli pt. „Eksperymenty w szkolnych pracowniach przyrodniczych z użyciem bezprzewodowych pomiarów cyfrowych” – wersja skrócona:
  • czas – 2 godziny lekcyjne;
  • adresaci – nauczyciele przedmiotów przyrodniczych, którzy nie mają doświadczenia w przeprowadzaniu doświadczeń na lekcjach z użyciem cyfrowych metod pomiarowych;
  • planowane efekty – uczestnicy będą wiedzieli, dlaczego przeprowadza się cyfrowe doświadczenia w szkołach i jak je wykorzystać do celów dydaktycznych;
  • UWAGA! Szkolenie nie jest promocją czujników PASCO – dotyczy wszystkich bezprzewodowych cyfrowych urządzeń do pomiarów w szkołach.
 5. Doskonalenie nauczycieli pt. „Eksperymenty w szkolnych pracowniach przyrodniczych z użyciem bezprzewodowych pomiarów cyfrowych” – wersja pełna, warsztatowa:
  • czas – 4 godziny lekcyjne;
  • adresaci – nauczyciele przedmiotów przyrodniczych, którzy nie mają doświadczenia w przeprowadzaniu doświadczeń na lekcjach z użyciem cyfrowych metod pomiarowych;
  • planowane efekty – uczestnicy będą wiedzieli, dlaczego przeprowadza się cyfrowe doświadczenia w szkołach i jak je wykorzystać do celów dydaktycznych oraz sami wykonają kilka takich doświadczeń podczas zajęć;
  • UWAGA! Szkolenie nie jest promocją czujników PASCO – dotyczy wszystkich bezprzewodowych cyfrowych urządzeń do pomiarów w szkołach.
 6. Szkolenie na specjalne zamówienie – tematyka i forma uzgodnione z zamawiającym.

Infolinia dydaktyczna – 606 850 155, pasco@irs.com.pl

Zapraszamy do skorzystania z pomocy w zakresie sposobu wykonywania doświadczeń i wykorzystania ich do celów dydaktycznych na lekcjach.

Organizujemy także bezpłatne szkolenia doskonalące wiedzę i umiejętności osób oferujących urządzenia PASCO.

W sprawie ustalenia szczegółów kursów płatnych i doskonalących, prosimy o kontakt na pasco@irs.com.pl