Polecamy gotowe zestawy czujników – rozwiązania kompletne i pozwalające na przeprowadzenie wybranej grupy doświadczeń z podstawy programowej.

Prosimy zapoznać się z naszym pomysłem, jak w praktyce, niewielkim nakładem środków i czasu urzeczywistnić myśl Konfucjusza „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem”. Zachęcamy, by każdy temat ilustrować pokazem, wybrane doświadczenia powierzyć uczniom do przeprowadzenia w grupach a na każdą wycieczkę z teren zabrać ze sobą kieszonkowe czujniki, rejestrujące samodzielnie dane pomiarowe.

Zestawy dla nauczyciela przygotowane są z myślą o przeprowadzaniu pokazów ilustrujących omawiane zagadnienia i wyświetlaniu wyników na komputerze lub tablicy interaktywnej. Wyraz „Rozszerzony” lub „Podstawowy” w nazwie oznacza, że zestaw przygotowany jest w oparciu o odpowiedni zakres z podstawy programowej.

Zestawy uczniowskie zawierają czujniki dobrane z myślą o samodzielnym wykonywaniu doświadczeń przez młodzież. Wyraz „Rozszerzony” lub „Podstawowy” w nazwie oznacza, że zestaw przygotowany jest w oparciu o odpowiedni zakres z podstawy programowej. Wyniki zbiera się, prezentuje i analizuje za pomocą bezpłatnego oprogramowania SPARKvue, zainstalowanego na tablecie lub smartfonie. Można skorzystać z gotowych modułów doświadczeń w postaci instrukcji dla uczniów lub przygotować własne.

Skład każdego zestawu można dowolnie modyfikować. Pomoc dotycząca doboru urządzeń: tel. 606-850-155, e-mail: pasco@irs.com.pl.

Każda szkoła, która zakupiła w Polsce czujniki PASCO po raz pierwszy, ma prawo do bezpłatnego szkolenia dydaktyczno-wdrożeniowego.
Warto też wiedzieć, że firma PASCO tak zaprojektowała swój system, by każdy mógł z niego korzystać nawet, gdy  nie ma doświadczenia w obsłudze urządzeń cyfrowych.

Biologia
Fizyka
Chemia
Geografia
Zestawy wspólne
ogólnoszkolne

Zapraszamy też do miejsca, w którym publikujemy praktyczne porady od nauczycieli  DLA NAUCZYCIELI,  jak wykonać doświadczenia i jak wykorzystać je podczas zajęć.