Przedmioty przyrodnicze, to dyscypliny związane z obserwacją otaczającego nas świata. Nauczanie biologii, fizyki i chemii w szkole średniej ma na celu przygotowanie ucznia do samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów badawczych, a także kształtowanie umiejętności krytycznej analizy wyników doświadczeń i obserwacji oraz formułowania wniosków na ich podstawie.

Prosimy zapoznać się z naszym pomysłem, jak w praktyce zrealizować te cele i jak niewielkim nakładem środków i czasu urzeczywistnić myśl Konfucjusza „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem”. Zachęcamy, by każdy temat ilustrować pokazem, wybrane doświadczenia powierzyć uczniom do przeprowadzenia w grupach a na każdą wycieczkę z teren zabrać ze sobą kieszonkowe czujniki, rejestrujące samodzielnie dane pomiarowe.


BIOLOGIA          CHEMIA           FIZYKA            Zestawy wspólne, ogólnoszkolne

Cenniki zestawów przedmiotowych                    Cenniki zestawów ogólnoszkolnych                    Cennik czujników zawartych w zestawach


Zapraszamy też do miejsca, w którym publikujemy praktyczne porady od nauczycieli dla nauczycieli, jak wykonać doświadczenia i jak wykorzystać je podczas zajęć:

DLA NAUCZYCIELI