Pracownia ekologiczna z PASCO

Wiele szkół podstawowych i średnich dąży do posiadania pracowni wyposażonej w pomoce dydaktyczne, które posłużą do prowadzenia zajęć z zakresu nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemicznofizycznych. Środki na ten cel najczęściej pochodzą z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej) lub z funduszy unijnych.

Jeśli masz pytania, napisz do nas: pasco@irs.com.pl.

Najlepszym pomysłem przy takich projektach jest postawienie na prowadzenie przez uczniów doświadczeń. A jeśli doświadczenia, to koniecznie spełniające wymogi nowoczesnej szkoły XXI wieku.

I tu z pomocą przychodzi PASCO, ze swoim systemem pomiarów cyfrowych, najlepszym oprogramowaniem dla szkół i możliwym połączeniem doświadczeń przyrodniczych z kodowaniem, robotyką i systemem STEM.

Pracownia Ekologiczna z PASCO w 2024 r. 

W zakładce Dotacja WFOŚiGW umieściliśmy najważniejsze informacje, które pomogą w wypełnianiu wniosku o przyznanie dofinansowania.

Zaproponowaliśmy unikalne rozwiązanie “Pracownia Ekologiczna z PASCO”, które rozbudza wrażliwość ekologiczną uczniów, ale także uczy kompetencji przyszłości i wiąże się z wieloma szkolnym przedmiotami nauczania. 

Urządzenia do projektu ENERGIA ODNAWIALNA
opisaliśmy w
 PS-7612A – Energia odnawialna – pakiet z czujnikami

W tabeli poniżej znajduje się wykaz urządzeń do projektu ŚRODOWISKO, dopasowanych do konkretnych zagadnień tematycznych.

 Polecamy dołączenie do tego wykazu także unikalnego zestawu STEM do komputerowego monitorowania i modelowania warunków wzrostu roślin w klasowej szklarni, dzięki któremu młodzież uczy się zarówno biologii, jak i programowania. Zapraszamy do przestudiowania jego szczegółowego opisu: ST-2997 – Szklarnia – zestaw z czujnikami, sterownikami i //control.Node.