STEM to integrowanie wielu przedmiotów, a nie nauczanie ich oddzielnie.
STEM z PASCO to unikalny system dla szkół, który nie wymaga, by wszyscy nauczyciele znali się na wszystkim, a uczniom pozwala na pogłębione zrozumienie zagadnień widzianych od strony różnych dziedzin.

STEM to metodyka nauczania, która integruje uczenie się w zakresie czterech wymienionych dziedzin w jedną całość, w odróżnieniu od podejścia przedmiotowego, traktującego je oddzielnie.

Jest nastawiona na uczenie się przez odkrywanie, wspiera rozwijanie umiejętności twórczego i krytycznego myślenia, rozwiazywania problemów i innych kompetencji kluczowych. Orgaznizowana w formie pracy zespołowej przyczynia się także do rozwoju umiejętności komunikowania się i pracy w grupie.

Sprawdza się na każdym poziomie edukacyjnym, niezależnie od tego, jaki zawód uczniowie wybiorą w przyszłości.

Nie zawsze jednak łatwo zastosować w szkole metodykę STEM w praktyce. Brakuje czasu oraz trudno wymagać, by wszyscy nauczyciele znali się na wszystkim.

Problemy te rozwiązuje unikalny system STEM z PASCO.

Dzięki odpowiednio zaprojektowanym urządzeniom i oprogramowaniu ingerującemu wszystkie dziedziny STEM, każdy nauczyciel może zajmować się swoją specjalnością, a uczenie się poszczególnych zagadnień od różnych stron jest spójne dla uczniów i powoduje pogłębiane zrozumienie tematyki.
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami poniżej.

Na czym polega STEM z PASCO

Nauczyciele fizyki, chemii, biologii, geografii i przyrody wykonują doświadczenia używając cyfrowych czujników rejestrujących dane i programu SPARKvue do analizy wyników. Przeczytaj więcej.

Dzięki urządzeniom cyfrowym doświadczenia przeprowadza się i analizuje dużo szybciej oraz bardziej obrazowo niż tradycyjnie. Dzięki temu na wszystko jest czas, a uczniowie łatwiej zrozumieją prawa przyrody.

Opcjonalnie – nauczyciele mogą włączyć do doświadczeń elementy kodowania, uatrakcyjniając nauczanie swojego przedmiotu. Przeczytaj więcej.

Zadania związane z kodowaniem wbudowanym w doświadczenia realizują nauczyciele informatyki, w porozumieniu z nauczycielami przedmiotów przyrodniczych.

Nauczyciele informatyki uczą programowania w oparciu o doświadczenia przyrodnicze, wykorzystując specjalnie zaprojektowane do tego urządzenie – //code.Node (zwane także Przyrodniczkiem Kodowniczkiem) oraz przygotowane przez PASCO materiały.

Na lekcjach informatyki dla starszych uczniów wykorzystuje się bezprzewodowe czujniki PASCO programowane w języku Python. Przeczytaj więcej.

Zadania programistyczne wynikają z obserwowanych na co dzień zjawisk przyrodniczych lub rozwiązań technologicznych, a także konsultuje się je z nauczycielami przedmiotów przyrodniczych i uzgadnia z ich programem nauczania.

Jednym z wielu przykładów współpracy STEM między nauczycielami może być wykorzystanie systemu automatycznej SZKLARNI.

Zadania inżynieryjne wplata się w lekcje dotyczące kodowania lub robotyki. Część z nich można także realizować na oddzielnych zajęciach.

W zależności od wieku i poziomu zaawansowania uczniów, wykorzystuje się różne zestawy, urządzenia lub elementy wymienione na stronie Urządzenia oraz akcesoria PASCO do nauki kodowania, robotyki i inżynierii, na przykład:

  • roboty edukacyjne PASCObot,
  • roboty, mosty, dźwigi zbudowane z elementów PASCO Konstrukcje,
  • zestawy do ćwiczeń takie, jak szklarnia lub zestaw inżynieryjny.

Nauczyciele matematyki korzystają z intuicji i umiejętności uczniów rozwiniętych podczas wykonywania przez nich doświadczeń przyrodniczych na innych lekcjach. Na przykład, obserwując zmiany wyników eksperymentów w czasie rzeczywistym młodzież z łatwością operuje pojęciem wykresu i jego interpretacji.

Na lekcjach matematyki nauczyciele wykorzystują (odpowiednio do swojego programu nauczania) następujące elementy programu SPARKvue, które przydają się potem na lekcjach przedmiotów przyrodniczych do interpretacji wyników doświadczeń:

  • przeliczanie jednostek,
  • wykonywanie obliczeń matematycznych,
  • własności funkcji i dopasowanie wyników do krzywej,
  • elementy statystyki i rachunku niepewności pomiarowych.

Kodowanie w różnym wieku

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Polecamy CUBICO na stronie
Kodowanie dla dzieci i młodzieży

KODOWANIE W JĘZYKU BLOCZKOWYM

Zapraszamy na stronę kodowania w Blockly prowadzoną przez naszego Przyrodniczka Kodowniczka

PROGRAMOWANIE W JĘZYKU TEKSTOWYM

Zapraszamy na stronę producenta o programowaniu czujników PASCO w języku Python

Ulotka dla szkół