Wstęp do pomiarów cyfrowych
(czujnik temperatury)

Doświadczenie wstępne, służące przekazaniu uczniom istoty pomiarów cyfrowych oraz związku obserwowanej rzeczywistości z obrazem na ekranie.
Wykorzystuje czujnik temperatury.

  • każdy
  • Szkoła podstawowa
  • Liceum lub Technikum

Tomasz Sobiepan

Nie jest wbudowane, ale użytkownik może zrobić to samodzielnie