EO10-Krzywe mocy

Gotowe zajęcia zawierające serię doświadczeń prowadzących do uzyskania tzw. krzywej mocy badanej turbiny wiatrowej. Dzięki możliwościom cyfrowym urządzeń i oprogramowania oraz opcji tworzenia wykresów z dowolnymi wielkościami na obu osiach, wykres zależności mocy turbiny od prędkości wiatru powstaje błyskawicznie i automatycznie. To jeden z wielu takich przykładów cyfrowej automacji skomplikowanych procesów pomiarowych, dostępnej dzięki systemowi PASCO.
Zajęcia dedykowane są do wykorzystania z pakietem „Energia odnawialna”
oraz czujnikami PASCO.
Wykorzystuje: pakiet „Energia odnawialna” oraz czujniki napięcia, natężenia prądu i pogody.

EO01-Przemiany energii

Gotowe zajęcia zawierające serię doświadczeń dotyczących przemian jednych form energii w inne. Uczniowie wykorzystują energię mechaniczną z potrząsanego piasku, chemiczną z owoców lub warzyw oraz świetlną przetwarzaną przez panel fotowoltaiczny i mierzą za pomocą czujników wytwarzaną energie cieplną oraz elektryczną.
Zajęcia dedykowane są do wykorzystania z pakietem „Energia odnawialna”
oraz czujnikami PASCO.
Wykorzystuje: pakiet „Energia odnawialna” oraz czujniki: napięcia, światła, temperatury.

Wykrywanie produktów spalania etanolu

Dysponując czujnikami PASCO można zidentyfikować produkty reakcji chemicznej i badać, jakie towarzyszą jej efekty.
W tym doświadczeniu uczniowie badają spalanie etanolu. 
Ponieważ czujniki mogą rejestrować nie tylko obecność substancji, ale także zmiany jej stężenia w czasie, doświadczenia można przeprowadzić dla różnych poziomów zawansowania wiedzy i umiejętności uczniów. 
Wykorzystuje czujniki: wilgotności powietrza, dwutlenku węgla, temperatury.