Warzywne baterie

Uczniowie budują ogniwa elektryczne za pomocą ziemniaków (lub innych warzyw albo owoców) i badają, jakie napięcie wytwarza taka warzywna bateria. Dodatkowo, mierząc napięcie na końcach układu kilku takich baterii, poznają prawa rządzące szeregowym łączeniem ogniw elektrycznych.
Wykorzystuje: czujnik napięcia elektrycznego.

Wyznaczanie gęstości ciał stałych i cieczy

W doświadczeniu uczniowie, posługując się pojęciem siły wyporu, wyznaczają gęstość dowolnego metalowego przedmiotu, a następnie, z jego pomocą, gęstość nieznanej cieczy. 
Opis doświadczenia zawiera wyprowadzenie wszystkich potrzebnych wzorów, z którego można (choć nie trzeba) skorzystać. 
Wykorzystuje: czujnik siły.

Czy jajko potrafi pływać?

Uczniowie sprawdzają, czy jajko „potrafi” pływać, wrzucając go do czystej wody lub roztworów soli kuchennej o różnym stężeniu, wyznaczonym za pomocą czujnika zasolenia. Młodzież zapoznaje się w ten sposób z pojęciem siły wyporu i bada, od czego ona zależy.
Wykorzystuje: czujnik zasolenia.