Ladowanie kondensatora

Uczniowie badają przebieg ładowania kondensatora w obwodzie RC, a następnie do otrzymanego wykresu zależności napięcia od czasu dopasowują funkcję matematyczną. Okazuje się, że jest to funkcja eksponencjalna, która pojawia się w wielu dziedzinach fizyki. 
Doświadczenie zawiera wszystkie wzory matematyczne dotyczące opisu zjawiska oraz wyjaśnienia na różnym poziomie ogólności, tak aby było interesujące nawet wtedy, gdy aparat matematyczny wykracza poza podstawę programową. 
Wykorzystuje: czujnik napięcia (+ ewentualnie zestaw “Modułowy obwód prądu PASCO”.

Wyznaczanie gęstości ciał stałych i cieczy

W doświadczeniu uczniowie, posługując się pojęciem siły wyporu, wyznaczają gęstość dowolnego metalowego przedmiotu, a następnie, z jego pomocą, gęstość nieznanej cieczy. 
Opis doświadczenia zawiera wyprowadzenie wszystkich potrzebnych wzorów, z którego można (choć nie trzeba) skorzystać. 
Wykorzystuje: czujnik siły.

Pierwsza zasada termodynamiki i energia wewnętrzna

Uczniowie badają, jakie zmiany zachodzą w mieszaninie wody i lodu w stanie równowagi, gdy wsypiemy do niej sól kuchenną. Młodzież śledzi wykres temperatury mieszaniny od czasu oraz obserwuje, jakie procesy zachodzą wewnątrz. Zjawisko można wyjaśnić z punktu widzenia pierwszej zasady termodynamiki oraz powiązać z praktyką życia codziennego.
Wykorzystuje: czujnik temperatury.