Krzywe mocy

Gotowe zajęcia zawierające serię doświadczeń prowadzących do uzyskania tzw. krzywej mocy badanej turbiny wiatrowej. Dzięki możliwościom cyfrowym urządzeń i oprogramowania oraz opcji tworzenia wykresów z dowolnymi wielkościami na obu osiach, wykres zależności mocy turbiny od prędkości wiatru powstaje błyskawicznie i automatycznie. To jeden z wielu takich przykładów cyfrowej automacji skomplikowanych procesów pomiarowych, dostępnej dzięki systemowi PASCO.

Zajęcia dedykowane są do wykorzystania z pakietem Energia Odnawialna oraz czujnikami PASCO.