EO11-Zaprojektuj wydajną turbinę

Gotowe zajęcia zawierające serię eksperymentów dotyczących konstrukcji elektrowni wiatrowych i wodnych. Uczniowie wykorzystują doświadczenie zdobyte podczas poprzednich zajęć i wcielają się w rolę inżynierów, którzy mają zaprojektować najbardziej wydajną turbinę wiatrową, a potem wodną. Tak jak w rzeczywistości, muszą wiele razy udoskonalać swoją konstrukcje, by osiągnąć optymalny efekt.
Zajęcia dedykowane są do wykorzystania z pakietem „Energia odnawialna”
oraz czujnikami PASCO.
Wykorzystuje: pakiet „Energia odnawialna” oraz czujniki napięcia i natężenia prądu.

EO10-Krzywe mocy

Gotowe zajęcia zawierające serię doświadczeń prowadzących do uzyskania tzw. krzywej mocy badanej turbiny wiatrowej. Dzięki możliwościom cyfrowym urządzeń i oprogramowania oraz opcji tworzenia wykresów z dowolnymi wielkościami na obu osiach, wykres zależności mocy turbiny od prędkości wiatru powstaje błyskawicznie i automatycznie. To jeden z wielu takich przykładów cyfrowej automacji skomplikowanych procesów pomiarowych, dostępnej dzięki systemowi PASCO.
Zajęcia dedykowane są do wykorzystania z pakietem „Energia odnawialna”
oraz czujnikami PASCO.
Wykorzystuje: pakiet „Energia odnawialna” oraz czujniki napięcia, natężenia prądu i pogody.

EO09-Moc i energia

Gotowe zajęcia zawierające serię doświadczeń, dzięki którym uczniowie odkrywają związki pomiędzy pojęciami moc, energia elektryczna, napięcie i natężenia prądu.
Zajęcia dedykowane są do wykorzystania z pakietem „Energia odnawialna”
oraz czujnikami PASCO.
Wykorzystuje: pakiet „Energia odnawialna” oraz czujniki napięcia i natężenia prądu.