PS-2103A – PASPORT Czujnik położenia

Czujnik położenia PS-2103A, współpracujący z interfejsem PASCO, mierzy i zapisuje odległość, prędkość i przyspieszenie. Generuje on serię impulsów ultradźwiękowych i odczytuje czas powrotu echa. Na podstawie tych informacji oblicza odległość, prędkość i przyspieszenie.

Czujnik przewodowy PS-2103A ma dwie przewagi techniczne nad swoim bezprzewodowym następcą PS-3219:

  • Zasięg jego pracy wynosi 8 m a nie 4 m,
  • Głowica obraca się o 360a nie o 180o.

Typowe zastosowania:

  • Badanie zależności między położeniem, prędkością i przyśpieszeniem
  • Badanie energii i pędu podczas zderzenia
  • Sporządzanie wykresów ruchu okresowego ciężarka na sprężynie
  • Mierzenie ruchu dużych obiektów (np. uczniów)

Specyfikacja:

Zakres ·         0,15 – 8 m
Rozdzielczość ·         1 mm
Maksymalna częstotliwość próbkowania ·         250 Hz
Zakres obrotu przetwornika ·         360° wokół osi poziomej

Udostępnij: