Czujnik poziomu / natężenia dźwięku PS-2109

Pomiary poziomu i natężenia dźwięku są kluczowymi badaniami w nauce o środowisku. Czujnik poziomu dźwięku PS-2109 dokonuje dokładnych pomiarów dźwięku w skali dBA (dopasowanej do czułości ucha) i dBC (równej dla wszystkich częstotliwości). Można używać go zarówno w klasie jak i w terenie (ulica, lotnisko, dworzec kolejowy). Trzy zakresy pomiarów umożliwiają pracę w różnych warunkach,

Bezdotykowy czujnik temperatury PS-2197

  Bezdotykowy czujnik temperatury PS-2197 mierzy temperaturę powierzchni bez jej dotykania, wykrywając emitowane światło podczerwone. Czujnik może służyć do porównania temperatury różnych powierzchni wystawionych na działanie promieni słonecznych. Można też użyć kawałka lodu wyjętego z zamrażalnika i dokonać pomiarów temperatury lodu w miarę jego topnienia oraz obserwować zmiany na wykresie w funkcji czasu. Dzięki wysokiej

CZUJNIK WILGOTNOŚCI GLEBY PS-2163

Czujnik wilgotności gleby PS-2163 mierzy zawartość wody w glebie, podając ją w procentach. Może służyć do eksperymentów z zakresu ekologii, rolnictwa, biologii.   Typowe zastosowanie: pomiar zmiany wilgotności gleby podczas parowania i pochłaniania wody przez rośliny ocena optymalnej wilgotności gleby dla różnych gatunków roślin sprawdzanie wilgotności wody w szklarniach   Dane techniczne: Zakres 0 –