PS-3322 – Czujnik parametrów w szklarni

Czujnik parametrów w szklarni mierzy temperaturę otoczenia, natężenie światła, wilgotność gleby i wilgotność powietrza jednocześnie, dzięki czemu może zostać wykorzystany do monitorowania warunków hodowli roślin w takich dziedzinach, jak nauka o środowisku lub rolnictwo. Jest zaprojektowany do użytku z ST-2997 – Szklarnia – zestaw z czujnikami, sterownikami i //control.Node. Opis Dane techniczne Wymagania systemowe Akcesoria

SE-3607 – Spektrometr UV-widzialne

Bardzo dokładny spektrometr o szerokim zakresie, od ultrafioletu poprzez światło widzialne do bliskiej podczerwieni, przydatny w laboratorium chemicznym i pracowni fizycznej. Zobacz broszurę informacyjną w języku angielskim i materiały filmowe na dole strony. ↓↓↓ Opis Dane techniczne Wymagania systemowe Obsługa Opis SE-3607 to łatwy w użyciu spektrometr UV-widzialne o szerokim zakresie, który zapewnia szybkie, dokładne

PS-2187 – PASPORT Czujnik częstości oddechu

Czujnik częstości oddechu używa standardowych maseczek przeciwpyłowych i zapewnia stabilne pomiary nawet podczas ćwiczeń fizycznych. Częstotliwość oddechów jest mierzona przez wykrywanie zmian ciśnienia wewnątrz maseczki. Przewody z czujnika łączy się z zaciskami (klipsami), które mocuje się z boku maski. Czujnik mierzy częstotliwość oddychania przed, w trakcie i po wysiłku.  Wyniki są wysyłane z czujnika do