PS-2187 – PASPORT Czujnik częstości oddechu

Czujnik częstości oddechu używa standardowych maseczek przeciwpyłowych i zapewnia stabilne pomiary nawet podczas ćwiczeń fizycznych. Częstotliwość oddechów jest mierzona przez wykrywanie zmian ciśnienia wewnątrz maseczki. Przewody z czujnika łączy się z zaciskami (klipsami), które mocuje się z boku maski. Czujnik mierzy częstotliwość oddychania przed, w trakcie i po wysiłku.  Wyniki są wysyłane z czujnika do

PS-2152 – PASPORT Spirometr

Używając naszego spirometru uczniowie mogą mierzyć sobie przepływ powietrza, ciśnienie i czas trwania wydechu oraz objętość płuc. Wyniki mogą wyświetlić w dowolnej formie na komputerze, tablecie lub smartfonie. Cechy użytkowe Pozwala porównywać oddychanie przed i po wysiłku, objętość płuc u sportowców w porównaniu z innymi, badać płuca palaczy i osób niepalących oraz przeprowadzać inne eksperymenty

PS-2111 – PASPORT Czujnik EKG

Czujnik EKG mierzy sygnały elektryczne generowane przez serce. Wykres EKG, wyświetlany na podłączonym komputerze lub rejestratorze, pokazuje graficznie pracę serca. Czujnik wykonuje dwa pomiary: tętna (w uderzeniach na minutę) oraz napięcia (w mV). Pomiary te są zapisywane i wyświetlane przez podłączony do czujnika komputer lub rejestrator. Pomiary tętna i napięcia są wykonywane z domyślną częstotliwością 200