Aktywna Tablica dla szkół podstawowych i średnich

Aktywna Tablica 2021 (dla szkół średnich) Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, za środki otrzymane w ramach Programu Aktywna Tablica szkoła ponadpodstawowa może dokonać zakupu „specjalistycznego oprogramowania lub materiałów edukacyjnych, wykorzystujących TIK, takie jak: wirtualne laboratoria, materiały do nauczania kodowania i robotyki”. Zmiana terminu składania wniosków Przykładowe urządzenia do Programu Aktywna Tablica 2021 Zestawy PASCO do nauki programowania spełniają

Zestaw do Aktywnej Tablicy dla szkół podstawowych i średnich (wkład własny)

!!! UWAGA – zmiana terminu składania wniosków -> SPRAWDŹ  !!! Zestaw obejmuje najbardziej potrzebne urządzenia cyfrowe do przeprowadzania wielu doświadczeń z zakresu fizyki, chemii, biologii i geografii, z zakresu obwiązującej podstawy programowej. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, do obowiązkowego wkładu własnego w ramach Programu Aktywna Tablica zalicza się „wkład rzeczowy w formie sprzętu komputerowego i innych urządzeń

Wybierz ofertę dla siebie

Zapraszamy do wybrania najlepszego dla siebie zestawu urządzeń PASCO, z pomocą których można wykonywać doświadczenia z wykorzystaniem cyfrowych technologii pomiarowych. Skład każdego zestawu można dowolnie modyfikować. Pomoc dotycząca doboru urządzeń: tel. 606-850-155, e-mail: pasco@irs.com.pl. Zobacz też: Jak dobrze spożytkować pieniądze na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczych? Sprawdź: Wykorzystanie czujników PASCO do realizacji podstawie programowej.  Każda