Wyniki Konkursu 2 – JAKIE doświadczenia?

Ogłaszamy  wyniki drugiego konkursu PASCO JAKIE doświadczenia?

Wygrał wpis Marty Liszewskiej na temat pokolenia młodzieży XXI wieku. 

Drugie miejsce – dla Katarzyny Skolimowskiej, a trzecie – dla Marzeny Fedorowicz. 

Zwycięzcom gratulujemy. Zobaczcie, co napisali.

Konkurencja była bardzo duża, wielu autorów uzyskało zbliżone wyniki.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział. 

*) – kursywą zaznaczyliśmy nazwy profili na Facebooku, pod jakimi występują internauci, którzy wzięli udział w konkursie i tym samym, zgodnie z Regulaminem, wyrazili zgodę na opublikowanie ich wypowiedzi.

Marta Liszewska

MŁODZIEŻ XXI wieku to pokolenie, które nie lubi czekać, prowadzić kalkulacji, tym bardziej przy pomocy klasycznych sposobów, zapisów na kartkach, w wydrukowanych tabelkach itp. Żądają wyniku od razu, szybko! Są to także osoby, które oczekują od wszystkiego efektu WOW, bo wynalazki XXI wieku pozwalają im na dostęp do różnych efektownych rzeczy na co dzień. Podstawowe wyposażenie szkolne dla każdego nowego pokolenia młodzieży, wchodzącej w mury szkół, jest coraz mniej wystarczające. Otoczeni w codziennym środowisku coraz nowszymi technologiami, stają się bardziej wymagający, niż starsze grupy uczniów. Ze sprzętami cyfrowymi i ciekawymi doświadczeniami z zaskakującym efektem końcowym (kolorowym płomieniem, dźwiękiem, wybuchem) w pracowniach, spotykać mogliby się kilka razy w tygodniu. Połączenie technologii i możliwości, jakie ona im daje, spowoduje u nich większe rozbudzenie zainteresowania. Pozwoli to na połączenie dwóch rzeczy: Szybko i Efektownie, co można nazwać hasłem pokolenia dzisiejszej młodzieży. A tym samym przygotuje do lepszego radzenia sobie w przyszłości, gdzie będą pracować zawodowo w nowoczesnych, świetnie wyposażonych laboratoriach.

Katarzyna Skolimowska

Doświadczenia ważna sprawa
Choć nauka to zabawa
Inspirują, motywują
Ucznia ciągle zaskakują
IBSE dla nauczyciela
To wyzwanie i nadzieja
Chemizm życia wyjaśniają
Dzieci ciągle się pytają
Więc gdy wzbudzam motywację
Bardzo lubię swoją pracę

Doświadczenia niewątpliwie
Ukażą co niemożliwe
Trwałe ślady wywołają
Uczniowie zapamiętają
Pytania badawcze stworzą
Hipotezę też ułożą
W końcu wnioski – toż to trudne
Ale wcale nie jest nudne!
Chęć działania, to popłaca
Fajna lekcja, to moc nasza
Gdy uczniów angażujemy
Wielką wartość budujemy
Chęć działania i pytania
Szansą ich angażowania

Marzena Fedorowicz

Uczniowie lubią obserwować przyrodę, z tych obserwacji rodzą się pytania, proste a czasem bardziej skomplikowane. Jeśli jest wystarczająco dużo czasu mogą sami próbować sprawdzić swoje hipotezy, czasem im w tym pomagamy. Nawet najprostsze doświadczenia sprawiają radość, badania kwasowości roztworów z wykorzystaniem wskaźnika w postaci soku z czerwonej kapusty, to niemalże dzieła sztuki, gdzie uczniowie „czarują” różne kolory. Magia reakcji sody i kwasku, tajemnice filtracji, gdzie z mętnego roztworu możemy uzyskać czystą wodę, wrażenia ze zmysłów wzroku, węchu, słuchu… roztaczają przed uczniami nieznany świat, na który w czasie doświadczeń się otwierają. Badanie temperatury w czasie kiełkowania nasion, pozwala na nowo odkryć coś co już opisane, ale możemy sprawdzić to sami. W terenie doświadczenia też wzbudzają wielkie zaangażowanie, z ochotą uczniowie zbierają próbki, mierzą parametry środowiska, nanoszą na wykresy, tabele… i wcale nie narzekają, bawią się doskonale i co najważniejsze długo pamiętają efekty tych działań. A chyba właśnie o to chodzi w nauczaniu. By nauka była zabawą a zabawa nauką.

Udostępnij: