Wyniki Konkursu 1 – Dlaczego cyfrowo?

Znamy już wyniki pierwszego konkursu PASCO – DLACZEGO cyfrowo?

Wygrał go Jakub Sypniewski zamieszczając bardzo rozbudowany komentarz wierszem.

Drugie miejsce przypadło Małgorzacie Grzegorczyk. Trzecie dla Mateusza Kubińskiego.

Zwycięzcom gratulujemy. Zobaczcie, co oni napisali.

*) – kursywą zaznaczyliśmy nazwy profili na Facebooku, pod jakimi występują internauci, którzy wzięli udział w konkursie i tym samym, zgodnie z Regulaminem, wyrazili zgodę na opublikowanie ich wypowiedzi.

Jakub Sypniewski

Wydaje mi się, że odpowiadam na pytania 3-6 😊

Pytanie 3: Jakie jest najważniejsze zadanie szkoły?
Pytanie 4: Czy użycie urządzeń cyfrowych do doświadczeń ułatwia, czy utrudnia ich przeprowadzenie?
Pytanie 5: Czy stosowanie technologii cyfrowych zachęca uczniów do nauki?
Pytanie 6: Czy uczniowie powinni wykorzystywać na lekcjach telefony komórkowe?

Dlaczego PASCO? – padło pytanie
pozwólcie, że po krótce odpowiem więc na nie.
Szkoła jest miejscem, ja powszechnie wiadomo,
gdzie czasu brakuje stacjonarnie i onlajnowo.
Nauczyciele głowy pełne pomysłów mają,
jednak czasowo nie wyrabiają.
Klasy są liczne, dzieci niesforne,
przerwy i dzwonki dołują ogromnie.
Chcielibyśmy dużo i atrakcyjnie, w praktyce: różnie bywa – doświadczenia?
To raczej okazyjnie.
Narzędzi PASCO choć nie posiadam,
wiedzą na ich temat swobodnie władam.
Widziałem, dotykałem i testowałem –
w warsztatach w Poznaniu udział brałem.
Uśmiech miałem od ucha do ucha – ja, stary koń,
wyobraź sobie minę malucha.
Czujnik proste w użyciu, niczym obsługa cepa,
a możliwości – cała paleta.
Z łatwością zmierzysz co było niemierzalne,
bo analogowo nie wszystko jest osiągalne.
Wrażenie robi pomiar tlenu –
wykorzystasz czujnik mając w klasie dzieci wielu.
Wykreślisz wykres, zbierzesz dane –
matki i ojcowie będą w Tobie zakochane.
Niby zwykły plastik, a jaki funkcjonalny –
na obserwowanej lekcji pokażesz, że to zakup zasadny.
Zachwycisz dyrektora, wice wprawisz w osłupienie –
uczniowie pomogą Ci zrozumieć ich przeznaczenie.
Nie możesz zapomnieć w swojej pracy tego,
że uczniowie z telefonem kumplują się do małego.
Cyfrowa rzeczywistość to szanse i zagrożenia,
od Ciebie zależy ich kierunek dążenia.
Morał z tego taki, Drogie Panie i Panowie,
Cyfrowe narzędzia są w mojej głowie.
Myślę sobie, że już nie ma odwrotu,
trzeba dokonać cyfrowego przewrotu.

Małgorzata Grzegorczyk

Jaki będzie świat za kilka czy kilkanaście lat?

Zmierzamy w przyszłości do ogromnych przeobrażeń w relacjach i powiązaniach między nami a różnymi urządzeniami. Nowe inteligentne urządzenia wchodzą do biur, fabryk i domów w coraz bardziej zaskakującej licznie i funkcji. Stają się one nieodłącznym elementem w produkcji, nauczaniu, medycynie, praktycznie w każdej dziedzinie życia. W niektórych dziedzinach nowa generacja automatycznych systemów zastąpi człowieka, w innych obszarach urządzenia staną się naszymi współpracownikami, wzmacniając nasze kompetencje przyszłości i zdolności. Inteligentne urządzenia wyznaczą również nowe oczekiwania i standardy wydajności. Będziemy zawierać nowego rodzaju swoiste partnerstwa z maszynami, czujnikami, które budujemy.
Wykorzystywanie czujników da nam możliwości dostrzegania wielu prawidłowości. Zaczniemy postrzegać świat przez pryzmat danych, będziemy stopniowo coraz bardziej koncentrować się na przetwarzaniu ich tak, aby osiągnąć żądane korzyści.

Czego będzie w przyszłości wymagał rynek pracy od obecnych uczniów?

Wg raportu „Szkoła dla Innowatora: kształtowanie kompetencji proinnowacyjnych” opracowanym pod kierunkiem prof. Jana Fazlagica rozwój polskiej gospodarki w oparciu o technologie i innowacje wymaga kształtowania kompetencji proinnowacyjnych, takich jak: umiejętności poznawcze (np. ciekawość i odkrywanie możliwości, rozwiązywanie problemów), umiejętności techniczne (np. obsługa programów komputerowych, wykorzystywanie technologii do doskonalenia procesów w pracy).
Każde nowoczesne przedsiębiorstwo wykorzystujące rozwiązania cyfrowe i inne nowatorskie technologie będzie w coraz większym stopniu potrzebowało tego typu kompetencji, które należy kształtować już od wczesnych etapów edukacji szkolnej.

Mateusz Kubiński

Odpowiedź na pytanie 5 (Czy stosowanie technologii cyfrowych zachęca uczniów do nauki?)

Nauka sama w sobie nie jest chyba dla żadnego dziecka bardziej atrakcyjna niż zabawa. Podobnie jak obowiązki, które od zawsze konkurują z przyjemnościami. W tym wypadku to co w opinii starszego pokolenia wydaje się zagrożeniem – nowe technologie i cyfrowe rozwiązania, może jednak okazać się świetną alternatywą dla tradycyjnego modelu edukacji. Wszelkiego rodzaju urządzenia elektroniczne, które przyciągają dzieci swoimi kolorowymi ekranami oraz wesołą muzyką stanowią również fantastyczne narzędzie dydaktyczne. Niestety rzadko kiedy firmy zajmujące się tworzeniem treści i aplikacji edukacyjnych dysponują równie dużym budżetem jak np. wydawcy gier czy producenci konsol. W takiej sytuacji finalny produkt – pomimo, że w swoich założeniach jest cyfrowy i nowoczesny to wciąż pozostaje nieatrakcyjny.

Udostępnij: