Warsztaty z nauczycielami chemii w Toruniu

Kilka dni temu prowadziliśmy krótkie warsztaty dla nauczycieli chemii w Toruniu, podczas spotkania metodycznego w CKU. Prezentowaliśmy pomysły na prowadzenie eksperymentów z czujnikami PASCO. Zapytaliśmy uczestników, czy chcieliby przeprowadzić poszczególne doświadczenia na swoich lekcjach oraz czy wspierają one nauczanie TIK w szkole. Odpowiedzi przedstawiliśmy graficznie obok.

Wśród innych opinii, wyrażonych w ankiecie, dominują stwierdzenia, że dzięki zastosowaniu czujników PASCO można prowadzić doświadczania w sposób bardziej ciekawy i atrakcyjny dla uczniów. Jedna z osób podkreśliła, że oszczędzają one czas na lekcji a inna doceniła możliwość wykorzystania własnych tabletów i smartfonów uczniów. Pojawił się też głos żalu, że ich cena jest wysoka w porównaniu z tradycyjnym sprzętem oraz głos optymizmu: „dzięki PASCO mam chęć do działania!”. Padło też stwierdzenie: „Dzięki PASCO polska szkoła może wejść w XXI wiek”.

Udostępnij: