ME-2040 – Super-Zestaw Fizyka – Płyny

Zestaw typu SZEF (Super-ZEstaw Fizyka)

Rozszerzenie zestawu podstawowego (ME-5300).
Razem tworzą pakiet czujników i urządzeń
do przeprowadzania kluczowych doświadczeń
dotyczących hydrostatyki i praw gazu doskonałego
w szkole podstawowej i średniej.

Udostępnij: