ME-5301 – Super-Zestaw Fizyka – Mechanika (rozszerzenie)

Zestaw typu SZEF (Super-ZEstaw Fizyka)

Rozszerzenie zestawu podstawowego (ME-5300). Razem tworzą pakiet czujników i urządzeń
do przeprowadzania kluczowych doświadczeń
z rozszerzonego zakresu mechaniki
w szkole średniej.

Udostępnij: