SE-6215 – Kamera okularowa do przyrządu do badania temperatury topnienia

Urządzenie jest zalecanym wyposażeniem do:

PS-3239 – Bezprzewodowy przyrząd do pomiaru temperatury topnienia

Umożliwia cyfrowy zapis sekwencji obrazów podczas obserwacji procesu topnienia substancji, w celu dokładnej jego analizy.

Udostępnij: