Nacisk włącza światło

Słynne doświadczenie rozwijające podstawowe umiejętności programowania, którego można także użyć jako element sterujący do wielu doświadczeń przyrodniczych. 

Wartość siły (lub dowolnego innego pomiaru) steruje zasilaniem za pomocą modułu generatora AC/DC (lub dowolnym innym elementem wykonawczym).
Na przykład: czujnik dwutlenku węgla w pomieszczeniu może sterować światłem i procesem fotosyntezy roślin.