Laboratoria Przyszłości – poradnik – Wypełnianie wniosku

Rządowe dofinansowanie LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

Poradnik dla szkół

Wypełnianie wniosku

To już kolejna grupa szkół, która ubiega się rządowe dofinansowanie z programu Laboratoria Przyszłości. Mimo niewielkich zmian w katalogu wyposażenia, reguły składania wniosków są takie same, jak dotychczas.

Najważniejszą zasadą przy składaniu wniosków w programie Laboratoria Przyszłości jest aplikowanie o maksymalną dostępną dla szkoły kwotę.

Maksymalna wysokość wsparcia jest uzależniona od liczby uczniów w szkole i wynosi:

  • a) 30 000 zł – w szkole do 100 uczniów,  
  • b) 60 000 zł – w szkole do 200 uczniów,  
  • c) 70 000 zł – w szkole do 234 uczniów.  

W przypadku szkoły, w której liczba uczniów wynosi co najmniej 235, kwota wsparcia stanowi iloczyn liczby uczniów w danej szkole i kwoty 300 zł. W polu wpisujemy kwotę, jaka jest odpowiednia dla naszej liczby uczniów w oparciu o powyższe informacje.

Uczestnictwo w programie nie wymaga wkładu własnego.

We wniosku trzeba wpisać, jakie wyposażenie szkoła planuje zakupić w ramach programu.
Te informacje nie są jednak wiążące! Po otrzymaniu środków można zmienić swoje preferencje.

Obowiązkowe będzie wyłącznie trzymanie się zapisów katalogu wyposażenia zamieszczonego na stronach MEiN (w tym zakup lub posiadanie wyposażenia podstawowego).

Wniosek jest bardzo prosty i nie wymaga przygotowywania kosztorysu lub szczegółowej analizy potrzeb.

Zdarza się jednak, że nawet duże firmy próbują już na tym etapie podpisywać umowy wstępne na zakup wyposażenia próbując związać ze sobą odbiorcę. Są to praktyki nieuczciwe, a doświadczenia ostatniego roku pokazują, że te firmy nie potrafiły wywiązać się ze swoich zobowiązań i obietnic.

Na podpisywanie umów i ostateczny wybór wyposażenia przyjdzie czas po otrzymania środków.

Informacje o dofinansowaniu znajdują się także na stronie MEiN oraz na stronie PASCO

Udostępnij: