Laboratoria Przyszłości dla szkół niesamorządowych

Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało, że nabór wniosków o dofininansowanie dla szkół niesamorządowych i ich organów prowadzących do programu Laboratoria Przyszłości, realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Centrum GovTech, został przedłużony do 19 września 2022 roku. 

Dotyczy podstawowych szkół niesamorządowych (publicznych, niepublicznych, artystycznych, w zakładzie poprawczym i schronisku dla nieletnich) oraz tych szkół samorządowych, które nie złożyły wniosku w pierwszym terminie.

Proces składania wniosków

 
 

KROK 1: Szkoła składa wniosek przez www.gov.pl/laboratoria. 

KROK 2: Wniosek trafia do weryfikacji organu prowadzącego. 

KROK 3: Organ prowadzący składa wniosek o udzielenie wsparcia przez www.gov.pl\laboratoria. 

KROK 4: Wniosek trafia do oceny wojewody/właściwego ministra.  

UWAGA! W przypadku polskich szkół podstawowych za granicą wypełniony wniosek trafia bezpośrednio do MEiN, gdzie nadany mu zostanie dalszy bieg. 

 

Udostępnij: