Laboratorium Przyrodnicze Pasco Do Nauki Biologii Zestaw Startowy

Lekcje biologii od dziś nie muszą już wyglądać tak samo. Dzięki zestawom czujników do nauki biologii możemy wyjść poza ramy podręcznika i dokonać wielu interesujących doświadczeń i pomiarów, takich jak badanie temperatury, stężenie tlenu czy dwutlenku węgla.

 

Zestaw startowy zawiera czujniki, które dają możliwości doświadczalne na poziomie prostych zagadnień ze szkoły podstawowej, gimnazjum, a także średniej.

Czujniki PASPORT dla Biologii – Pakiet STARTER zawiera:
1. Czujnik dwutlenku węgla PS-2110
2. Czujnik tlenu PS-2126A
3. Barometr/ Czujnik niskiego ciśnienia PS-2113A
4. Czujnik pH PS-2102I

 

Czujnik stężenia dwutlenku węgla (PS-2110) ma szeroki dynamiczny zakres pomiaru (0-300K ppm), dzięki czemu możemy dokonywać rozmaitych pomiarów stężenia CO2 poczynając od doświadczeń z wykiełkowaniem grochu (10K ppm), przez zawartość dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu (50K ppm), jak również badania stężenia dwutlenku węgla w spalinach samochodowych (80K i więcej) ppm. Dodatkowym ułatwieniem jest szybka i bezproblemowa kalibracja czujnika, którą niezwykle prosto wykonać przyciskając zaledwie jeden przycisk bez potrzeby wykonywania tego z poziomu oprogramowania.

Typowe zastosowania dla czujnika PS-2110, to:

– badanie absorbcji CO2 podczas zjawiska fotosyntezy,

– badanie oddychania organizmów żywych,

– badanie stężenia dwutlenku węgla w pomieszczeniach czy też badanie jego powstawania w trakcie zachodzenia różnych reakcji chemicznych.

 

Czujnik tlenu PS-2126A umożliwia dokonywanie pomiarów stężenia tlenu w powietrzu, dzięki czemu możemy określić jego zawartość w atmosferze, wydychanym powietrzu, w pojemniku z roślinami czy sprawdzić jego wytwarzanie w procesie fotosyntezy. Jest to czujnik niezbędny do przeprowadzania wielu doświadczeń i eksperymentów z dziedziny przyrody, biologii i nauk przyrodniczych.

 

Barometr/ Czujnik niskiego ciśnienia PS-2113A – czujnik umożliwiający dokonywanie pomiarów ciśnienia atmosferycznego oraz wszelkich zmian w zakresie niskich ciśnień, niezbędny do badania warunków środowisk naturalnych oraz wpływ czynników zewnętrznych na zmianę ciśnienia.

 

– Czujnik pH, dzięki któremu zmierzymy kwasowość substancji dostępnych w każdym domu, jak również tych bardziej specjalistycznych. Jest to czujnik o wysokiej rozdzielczość pomiarów, dzięki czemu możemy dokonywać badań w trakcie reakcji zobojętniania, obserwując nawet niewielkie zmiany kwasowości.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY ZESTAWU STARTOWEGO O KOLEJNE CZUJNIKI DO POMIARU INNYCH WIELKOŚCI Z ZAKRESU NAUK PRZYRODNICZYCH. W OFERCIE PASCO JEST OK. 70 RÓŻNYCH RODZAJÓW CZUJNIKÓW I KILKASET RÓŻNYCH AKCESORIÓW UŁATWIAJĄCYH PRZEPROWADZANIE DOŚWIADCZEŃ.

Udostępnij: