Wyznaczanie gęstości ciał stałych i cieczy

W doświadczeniu uczniowie, posługując się pojęciem siły wyporu, wyznaczają gęstość dowolnego metalowego przedmiotu, a następnie, z jego pomocą, gęstość nieznanej cieczy. 
Opis doświadczenia zawiera wyprowadzenie wszystkich potrzebnych wzorów, z którego można (choć nie trzeba) skorzystać.  

  • Fizyka
  • Szkoła podstawowa

Symeon Gałka

Nie jest wbudowane, ale użytkownik może zrobić to samodzielnie