Wahadło matematyczne

Doświadczenie, w którym uczniowie wyznaczają okres drgań wahadła matematycznego. Mogą także sprawdzić, jak zależy on od różnych parametrów, takich jak długość nici lub masa poruszającego się ciała.

Doświadczenie zawiera wstęp z poglądowymi rysunkami, pozwalający uczniom na każdym poziomie edukacyjnym zapoznać się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi ruchu drgającego. Ponadto, wyróżnia się wyjątkową oprawą graficzną.

  • Fizyka
  • Szkoła podstawowa
  • Liceum lub Technikum

Magdalena Cwojdzińska

Nie jest wbudowane, ale użytkownik może zrobić to samodzielnie