Ciśnienie w głębinach

Czujnik ciśnienia, pracujący w trybie zdalnym (zapisując pomiary bezpośrednio do pamięci wewnętrznej), rejestruje dane podczas opuszczania go wgłąb jeziora, morza lub oceanu. Po wynurzeniu czujnika można odczytać wyniki pomiarów i sporządzić odpowiedni wykres.

To jest instrukcja wykonania doświadczenia w formie krótkiego filmów bez słów.