Wyniki Konkursu 3 – JAK wykorzystać?

Ogłaszamy  wyniki trzeciego konkursu PASCO JAK wykorzystać?

(chodzi oczywiście o wykorzystanie czujników cyfrowych w szkole)

Wygrał wpis Danuty Kaniewskiej o bezprzewodowym cyfrowym czujniku temperatury na lekcji fizyki, techniki i informatyki. 

Drugie miejsce przypadło Renacie Grabowieckiej za połączenie sztuki i nauki za pomocą czujnika dźwięku a trzecie – Kasi Kowalczyk za „genialny w swojej prostocie” wpis na temat czujnika natężenia dźwięku na korytarzu szkolnym podczas przerw.  Poniżej umieściliśmy wyróżnione wypowiedzi. 

Zwycięzcom dziękujemy za udział i gratulujemy zajętych lokat. 

*) – kursywą zaznaczyliśmy nazwy profili na Facebooku, pod jakimi występują internauci, którzy wzięli udział w konkursie i tym samym, zgodnie z Regulaminem, wyrazili zgodę na opublikowanie ich wypowiedzi.

Danuta Kaniewska

Pomysł na skuteczną szkołę, w której zajęcia z fizyki, techniki i informatyki wzajemnie się uzupełniają.

Moim marzeniem, jako nauczyciela fizyki, techniki i informatyki, jest posiadanie bezprzewodowego czujnika temperatury z bezprzewodowym łączem sond temperatury.
Wykonywanie doświadczeń w szkole podstawowej z zakresu przemian fazowych w praktyce sprowadzane jest do obserwacji przemian w aspekcie, czy ciepło jest pobierane, czy  oddawane. Pomiar temperatury podczas przemiany fazowej z użyciem termometru cieczowego nie sprawdza się co do łatwości i precyzji odczytu – odczyt jest utrudniony, bo skala do odczytu znajduje się bezpośrednio na termometrze.
Z mojej wieloletniej praktyki nauczycielskiej wynika, że zamiast skupić się na odkryciu stałości temperatury przemiany fazowej, dyskutujemy o błędach pomiarowych, co dla uczniów szkoły podstawowej jest kolejną trudnością.

Stałość temperatury przemian fazowych nie jest dla uczniów intuicyjna. Wręcz odwrotnie. Przeprowadzanie doświadczeń w szkole podstawowej, pokazujących stałość temperatury podczas topnienia, krzepnięcia, wrzenia, uważam za kluczowe dla kształtowania wiedzy przyrodniczej oraz rozumienia pojęć: temperatura topnienia, temperatura krzepnięcia, temperatura wrzenia. Wtedy też łatwiej jest dyskutować, co dzieje się z ciepłem pobieranym lub oddawanym podczas przemiany, skoro temperatura jest niezmienna. Ale uczniowie muszą, moim zdaniem, tego doświadczyć. Umiejętność sporządzania, a potem odczytywania wykresów zależności temperatury od czasu dla przemian fazowych może być skutecznie kształtowana po przeprowadzeniu przez uczniów pomiarów dających wyniki nie obarczone zbyt dużym błędem, ponieważ w tym wieku analiza błędów pomiarowych dopiero zaczyna być kształtowana. Rozumienie przemian fazowych jest podstawą umiejętności rozwiązywania zadań z tego zakresu. Nie bez znaczenia jest też bezpieczeństwo uczniów np. podczas badania temperatury wrzenia cieczy.

Wyniki pomiarów wykorzystałabym do sporządzania wykresów w arkuszu kalkulacyjnym na lekcjach informatyki. Na lekcjach techniki chciałabym z uczniami montować zestawy doświadczalne i uczyć ich obsługi oraz zasady działania. Na lekcjach fizyki uczniowie mogliby się skupić na skutecznym wykonaniu pomiarów i analizie fizycznej wyników.

Renata Grabowiecka

Wykorzystałabym bezprzewodowy czujnik dźwięku i pokazała uczniom, jak wyglądają poszczególne dźwięki: szum przekładanej kartki, cicha rozmowa, śpiew gardłowy i śpiew kształcony. W tym ostatnim pokazałabym różne wysokości dźwięku od głowowych do klatkowych; ich kształt i analizę poszczególnych składowych. Później poprosiłabym uczniów o próbkę ich ulubionej muzyki i pokazała to samo, co przy śpiewie. Byłoby to doskonałe połączenie sztuki i nauki.

Kasia Kowalczyk

Umieściłabym decybelomierz na ścianie korytarza i zorganizowała konkurs na niski poziom natężenia dźwięku podczas przerwy, którego nagrodą byłoby niepytanie na kolejnej lekcji wszystkich klas, które na owym korytarzu mają lekcje:)
Cóż to byłby za wspaniały wypoczynek dla ducha i ucha oraz nietuzinkowa nagroda dla wszystkich zainteresowanych❤️
win-win … genialne w swej prostocie … i szkoła staje się lepsza🔥😂😎
.

Udostępnij: