Wiek Wszechświata

Nowe teorie o starszym Wszechświecie

W podsumowaniu naszego artykułu „Wszechświat się rozszerza” napisaliśmy, że dużo więcej wiemy na temat inflacji pieniądza niż inflacji kosmicznej…

Nieoczekiwanie były to prorocze słowa, ponieważ badania przeprowadzone na Uniwersytecie w Ottawie pokazują, że Kosmos może być dwukrotnie starszy niż to, co dotąd nauka uznawała za (niemal) pewne. Nowe obserwacje i wyliczenia sugerują, że Wszechświat może mieć 26,7 miliarda lat, a nie, jak sądzono, 13,7 miliarda lat. Badanie to rzuca nowe światło na tzw. „problem niemożliwych wczesnych galaktyk” (galaktyk, które istniały tuż po Wielkim Wybuchu, ale ewolucyjnie wyglądają na dużo starsze) i kwestionuje dominujący obecnie model kosmologiczny.

Praca została opublikowana w czasopiśmie Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Przez lata astronomowie i fizycy obliczali wiek naszego Wszechświata mierząc czas, który upłynął od Wielkiego Wybuchu i badając najstarsze gwiazdy na podstawie przesunięcia ku czerwieni widma światła pochodzącego z odległych galaktyk. W 2021 roku, dzięki nowym technikom, wiek naszego Wszechświata został oszacowany na 13,797 miliarda lat.

Jednak wielu naukowców zastanawiało się nad tym, jak to możliwe, że istnieją obiekty które wydają się być starsze niż szacowany wiek naszego Wszechświata, na przykład przedstawiona na zdjęciu gwiazda Metuzalem (HD 140283 w gwiazdozbiorze Wagi) lub odkryte dzięki teleskopowi Jamesa Webba wczesne galaktyki.

Rozwiązaniem zagadek może być przyjęcie, że przesuniecie widma ku czerwieni wynika nie tylko z oddalania się gwiazd, ale także ze stopniowej utraty energii przez fotony na ogromnych kosmicznych odległościach. Tę drugą hipotezę, nazywaną „teorią zmęczonego światła”, sformułował swego czasu Fritz Zwicky, ale jako samodzielna teoria nie sprawdziła się doświadczalnie. Być może słuszna okaże się także hipoteza Paula Diraca z 1937 r., który uważał, że fundamentalne stałe fizyczne (np. stała grawitacji) nie są tak na prawdę wielkościami stałymi, tylko ewoluują w historii Wszechświata. Może się też okazać, że zamiast stałej kosmologicznej opisującej ciemną materię należy wprowadzić inną stałą odpowiedzialną za zmiany „stałych”.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oldest_star_in_solar_neighbourhood.jpg [CC BY 4.0]

To tłumaczyłoby obserwacje astronomiczne, ale upewniłoby nas, że pewne są tylko zmiany.
I inflacja pieniądza, oczywiście… 😊

Źródło: PHYS.ORG https://phys.org/news/2023-07-age-universe-billion-years-previously.html

Udostępnij: