Termostat

Termostat

Na podstawie odczytów czujnika temperatury program włącza lub wyłącza moduł generatora sygnału AC/DC. Sygnał ten może sterować stycznikiem, który uruchamia zasilanie lampy, grzejnika itp., ogrzewającym gaz lub ciecz, której temperaturę kontrolujemy. Na takiej zasadzie działa termostat. 

Udostępnij: