Techniczne – wykres słupkowy

Wkres słupkowy

Instrukcja, jak tworzy się wykres słupkowy z tabelą, zawierającą podpisy, które znajdą się potem pod słupkami.

Kilka stron, które można wykorzystać do dowolnego eksperymentu lub jako element własnego opisu doświadczenia.

Opis techniczny

  • Szkoła podstawowa
  • Liceum lub Technikum

Nie jest wbudowane, ale użytkownik może zrobić to samodzielnie

Udostępnij: