TD-8596A – Urządzenie do badania przemian gazu doskonałego

Urządzenie umożliwiające uczniom ilościowe badanie zależnościom między ciśnieniem, temperaturą i objętością gazu.

Udostępnij: