PS-3231 – //code.Node

Urządzenie //code.Node jest zaprojektowane specjalnie do nauki programowania opartej o doświadczenia przyrodnicze, odbywającej się w warunkach szkolnych.Z powodzeniem może być też wykorzystywane do uatrakcyjnienia doświadczeń wykonywanych czujnikami PASCO na lekcjach przedmiotów przyrodniczych. //code.Node posiada sześć interaktywnych czujników i cztery urządzenia wyjściowe. Programowanie odbywa się w języku wizualnym Blockly, będącym częścią oprogramowania PASCO do obsługi doświadczeń przyrodniczych (SPARKvue