Bezprzewodowy czujnik tlenu rozpuszczonego – PS-3224

Bezprzewodowy optyczny czujnik rozpuszczonego tlenu (ODO – Optical Dissolved Oxygen) służy do monitorowania zawartości tlenu cząsteczkowego w cieczach przy pomiarach w laboratorium lub w terenie. Technologia optyczna jest dokładna, szybka i nie wymaga przepływu cieczy przez czujnik ani kalibracji. Czujnik wyposażony jest w trzy różne sondy. Oprócz sondy tlenu rozpuszczonego zamontowano również sondy do pomiaru

Bezprzewodowe łącze sond temperatury (PS-3222)

Czujnik służy do połączenia dowolnej sondy temperatury PASCO wyposażonej we wtyk 3,5 mm bezprzewodowo z urządzeniami do rejestrowania danych. Łączność bezprzewodowa znacznie ułatwia ustawienie każdego eksperymentu z jego użyciem.   Łącze jest sprzedawane z szybką sondą temperatury (PS-2135), ale można do niego podłączyć również inne kompatybilne sondy temperatury, takie jak sonda temperatury ze stali nierdzewnej

Bezprzewodowa fotobramka podwójna (PS-3225)

Zaawansowana technicznie bezprzewodowa fotobramka z podwójną wiązką światła, do precyzyjnych pomiarów parametrów ruchu różnych obiektów na kilka sposobów. Łączność bezprzewodowa znacznie ułatwia ustawienie każdego eksperymentu z użyciem tego czujnika.   Cechy użytkowe dzięki dwóm wiązkom odległym o 1,5 cm dokonuje dokładnych pomiarów prędkości obiektów, wyposażona jest w detektor wiązki laserowej do pomiarów dla obiektów większych,