PS-2235 – Bezprzewodowy polarymetr

Za pomocą bezprzewodowego polarymetru PASCO można zmierzyć skręcalność optyczną związków chiralnych. To sprawia, że ​​idealnie nadaje się on do wstępnych eksperymentów organicznych i biochemicznych dotyczących chiralności. Światło spolaryzowane liniowo przechodzi przez próbkę zawierającą substancję aktywną optycznie do analizatora i detektora. Mierząc kąt skręcenia płaszczyzny polaryzacji (skręcalność) można określić stężenie roztworu i skład mieszaniny. Stopień skręcalności

PS-3214 – Bezprzewodowy licznik kropel

Bezprzewodowy licznik kropel, to urządzenie niezbędne w laboratorium, by wydajnie i dokładnie przeprowadzać miareczkowanie. Technika miareczkowania jest podstawą każdego programu chemii w szkole średniej. Z pomocą bezprzewodowego licznika kropel doświadczenie takie jest wyjątkowo łatwe. Urządzenie zlicza krople titranta dodane podczas miareczkowania i przelicza na objętość. Korzystając z bezprzewodowego licznika kropel łącznie z bezprzewodowym czujnikiem pH,

PS-3210 – Bezprzewodowy czujnik konduktywności

Przewodność (zdolność cieczy do przewodzenia prądu elektrycznego) jest jednym z najczęściej dokonywanych pomiarów w badaniach biologicznych, chemicznych i środowiskowych. Czujnik mierzy całkowite stężenie jonów w roztworze. Typowe zastosowania badanie jakości wody badanie wpływu zanieczyszczenia na wodę pomiar całkowitej ilości rozpuszczonych substancji stałych badanie właściwości roztworu wykonywanie miareczkowań konduktometrycznych dyfuzja jonów przez membrany Cechy użytkowe prostota: