Czujnik zasolenia PS-2195 Pasco

Czujnik Zasolenia PASPORT z Sondą Zasolenia 10X mierzy zasolenie, przewodność oraz temperaturę. Czujnik ustala poziom zasolenia na podstawie przewodności elektrycznej. Urządzenie uwzględnia zmiany przewodności spowodowane temperaturą w oparciu o Praktyczną Skalę Zasolenia (Practical Salinity Scale (PSS)). Zasadniczo przewodność wzrasta wraz z temperaturą, ponieważ jony znajdujące się w roztworze poruszają się szybciej. Korzystając z czujnika można w