Czujnik Ciśnienia Krwi z Mankietem Pasco

Dzięki Czujnikowi Ciśnienia Krwi PASPORT uczniowie mogą w prosty sposób zmierzyć tętno (w uderzeniach na minutę) oraz ciśnienie skurczowe i rozkurczowe (w milimetrach słupa rtęci). Pozwala to lepiej zrozumieć fizjologię układu krążenia, a także daje szansę przyjrzeć się fizjologii samego ciśnienia krwi. Ciśnienie skurczowe i rozkurczowe pokazywane na wyświetlaczu cyfrowym może być wykorzystane do sprawdzenia