Czujnik zasolenia PS-2195 Pasco

Czujnik Zasolenia PASPORT z Sondą Zasolenia 10X mierzy zasolenie, przewodność oraz temperaturę. Czujnik ustala poziom zasolenia na podstawie przewodności elektrycznej. Urządzenie uwzględnia zmiany przewodności spowodowane temperaturą w oparciu o Praktyczną Skalę Zasolenia (Practical Salinity Scale (PSS)). Zasadniczo przewodność wzrasta wraz z temperaturą, ponieważ jony znajdujące się w roztworze poruszają się szybciej. Korzystając z czujnika można w

Laboratorium Przyrodnicze Pasco Do Nauki Chemii Zestaw Startowy

Lekcje chemii od zawsze opierają się na prostych lub bardziej zaawansowanych doświadczeniach. Teraz dzięki zestawom czujników do nauki chemii możemy sprawić, iż dostępność tych doświadczeń na lekcjach będzie bardziej powszechna i łatwiejsza. Wystarczy podłączyć czujniki pomiarowe i cieszyć się wynikami wyświetlanymi w wersji cyfrowej.Zestaw startowy zawiera czujniki, które dają możliwości doświadczalne na poziomie prostych zagadnień

Zestaw do tworzenia modeli DNA SE-2071 Pasco

Zestaw do tworzenia modeli DNA to przydatne narzędzie do nauczania replikacji DNA i syntezy białek.Model dokładnie obrazuje strukturę nukleotydów oraz ukierunkowania nici DNA i wykazuje wiązania wodorowe, która je ze sobą łączą.