Nareszcie nauczyciele przedmiotów przyrodniczych mogą bez przeszkód ilustrować lekcje pokazami i doświadczeniami przeprowadzanymi przez uczniów.

Dotychczasowe problemy – brak czasu, pieniędzy  i nie zawsze sprawne przyrządy – to już historia. Dzięki cyfrowym i bezprzewodowym czujnikom PASCO eksperyment można przygotować w ciągu minuty a wyniki wyświetlać i analizować na dowolnym urządzeniu.

Niewielka liczba czujników bezprzewodowych, zakupiona za niewielką sumę pieniędzy pozwala na przeprowadzenie wielu doświadczeń wymienionych w podstawie programowej.

Szkoły dysponujące trochę większym budżetem mogą wyposażyć swoje pracownie w zestawy do ćwiczeń uczniowskich w grupach. Rejestracja, prezentacja i analiza danych pomiarowych odbywa się za pomocą bezpłatnego programu SPARKvue, który można zainstalować na tabletach lub smartfonach. Program zawiera gotowe instrukcje dla uczniów, wbudowane lub przygotowane i przesłane przez nauczyciela.

Nigdy dotąd przygotowanie i przeprowadzenie eksperymentów na lekcji nie było tak proste i szybkie.

Poza czujnikami bezprzewodowymi, PASCO oferuje blisko 1500 elementów wyposażenia pracowni przedmiotów przyrodniczych, z których można skonstruować zestawy zaspokajające każde potrzeby szkoły.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami:

SZKOŁY PODSTAWOWE                SZKOŁY ŚREDNIE                Matura międzynarodowa (IB)