SE-6216 – Kamera okularowa do mikroskopu optycznego

Urządzenie jest zalecanym wyposażeniem do:

SE-6213 – Standardowy mikroskop optyczny

Umożliwia zapisywanie, analizowanie i opisywanie obrazów w programie SPARKvue oraz wykorzystanie ich w sprawozdaniach z badań.

Udostępnij: