SE-2977 – Serwomotor o obrocie ciągłym

Serwomechanizm stworzony dla robotyki, który może obracać się w trybie ciągłym w tym samym kierunku.

Udostępnij: