Python w PASCO

Czujniki i roboty PASCO mogą być programowane także za pomocą tekstowego języka programowania Python™. Powiększa to możliwości i zastosowania edukacyjne tych urządzeń.

Wizualny, oparty na bloczkach, język kodowania Blockly może być używany przez uczniów klas młodszych szkół oraz wszędzie tam, gdzie programowanie jest uzupełnieniem procesu rejestracji danych doświadczalnych na lekcjach przedmiotów przyrodniczych. Programowanie w języku Blockly odbywa się w zakładce KOD programu SPARKvue, służącego do obsługi czujników. 

Python™ będzie wykorzystywany w nauczaniu informatyki w klasach starszych oraz znajdzie uznanie wszystkich tych, którzy oczekują większych możliwości programowania. Informacje o tym, jak używać Pythona z czujnikami PASCO znajdują się pod likiem na dole strony „Kodowanie i robotyka z PASCO” w menu „Wybierz ofertę”.

Pokaz najprostszego zastosowania Pythona do programowania urządzenia //code.Node, sfilmowany przez naszego kolegę z IRS, Rafała, można obejrzeć TUTAJ

Udostępnij: