PS-7617C – Rozszerzenie zestawu ŚRODOWISKO

Rozszerzenie „Zestawu ŚRODOWISKO startowego” o kolejne czujniki,
powiększające zakres wykorzystania urządzeń na lekcjach.

Udostępnij: