Profesor PASCO o cyfrowych doświadczeniach przyrodniczych

Nauka przedmiotów przyrodniczych polega na przeprowadzaniu doświadczeń. Czy w szkołach przeprowadza się ich wystarczająco dużo? Odpowiedź na pewno znają Państwo sami.

Z niedostatkiem doświadczeń przyrodniczych mogą sobie Państwo poradzić w łatwy sposób. Proszę zobaczyć… Jak..?

Jak w kilka sekund zacząć pracę i przygodę w czujnikami bezprzewodowymi PASCO?

Jak programować czujniki za pomocą urządzenia //code.Node? DOSTĘPNE TYLKO W PASCO

Jak przeprowadzić doświadczenia obrazujące proces fotosyntezy? Jak za pomocą wózka SMART potwierdzić choćby drugą zasadę dynamiki Newtona?

Jesteśmy przekonani, że dzięki czujnikom PASCO na prowadzonych przez Państwa lekcjach w uczniach rozpali się nieukrywana chęć zgłębiania tajników przyrody i odkrywania nowych szlaków w nauce.

Udostępnij: